Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri açılabilecek

MEB tarafından Resmi Gazete’de ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Buna göre; özel eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ve belediyelerle iş birliği kapsamında açılan kurs ve sosyal etkinlik merkezlerinin yanı sıra ‘sosyal etkinlik ve gelişim merkezi’ adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı. Böylece ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri açılabilecek. Ayrıca bu merkezlerde kurum müdürü, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yanı sıra rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanlar da istihdam edilecek.

FAALİYET SAATLERİ DEĞİŞTİ
Okulların dışında halen faaliyet göstermekte olan sosyal etkinlik merkezleri ve çeşitli kursların verildiği diğer kurumlarda, günlük çalışmalar saat 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılıyor, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda ise eğitimler 07.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyordu. Yayımlanan son yönetmeliğe göre zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 21.00’ kadar sürebilecek. Diğer yandan bu kurumlarda Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ya da kutlamaların yapılamayacağı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE KURUMLAR DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
MEB’e bir başka kuruma dönüşmek, yani farklı bir alanda eğitim vermek için başvuru yapan özel öğretim kurumları ilgili kanun hükümlerini karşılaması durumunda gerekli izni alabiliyor. Ancak üzerinde soruşturma yürütülen kurumlara, soruşturma sonuçlanana kadar gerekli izinler verilmiyordu. Yayımlanan yönetmeliğe göre; soruşturması devam eden kurum soruşturmayı yürütenlerden alacağı ön raporla talep ettiği dönüşümü yapabilecek. Eğer ilgili kanun kapsamında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilirse dönüşümü yapılan kurumun izinleri ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENE ÖN İZİN
Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenebilmesi için istenen denklik belgesinin temin işlemleri uzun sürebiliyor ve birtakım mağduriyetler yaşanabiliyordu. Bunun önlenmesi amacıyla yeni yönetmelikte, denklik belgesini ibraz edemeyen personelin en fazla iki yıl boyunca denklik için başvuru yaptığına dair belge ile ön izin işlemleri yapılabilecek.

BAKANLIĞIN ONAYLADIĞI KİTAPLAR ZORUNLU
Yönetmelik doğrultusunda özel öğretim kurum müdür ve müdür yardımcılarına verilen görev ve yetkilere yenileri eklendi. Buna göre, derslerde Bakanlık tarafından onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlayacaklar. Ayrıca ilgili mevzuata uygun olarak kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını takip ve koordine etmeleri ve eğitim personelini görevlendirmeleri gerekiyor.

ÖZEL MESLEK LİSELERİNE ÜCRET DÜZENLEMESİ
Organize sanayi bölgesinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim ve öğretim desteği kapsamında olma şartı aranmadan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmıyordu. Ancak yeni kararla sadece eğitim öğrenim desteği kapsamında olan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaması kararlaştırıldı. Yani organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerinden teşvik kapsamında olmayan alanlara öğrenci kabul etmek isteyen kurumların bu öğrencilerden ücret alabilmeleri sağlandı.

KURUM AÇILIŞINDA DEĞİŞİKLİK
Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi işlemlerde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili de değişikliğe gidildi. Bu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlük göz önüne alınarak bu işlemlerde ‘bina tapu senedi’ yerine ‘tapu senedi’ istenecek. Ayrıca yapı kullanım izninin aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı. Kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına da imkan tanındı.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ MERKEZİ OLARAK YAPILACAK
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ücretsiz okutmada öncelik sağlanan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların yerleştirme işlemleri yayınlanan yeni yönetmelikte değiştirildi. Buna göre artık işlemler merkezi olarak gerçekleştirilecek.

MİLLETLER ARASI OKULLARA ONAY ŞARTI
Özel öğretim kurumlarının açılmasına yönelik bir dizi değişikliği içeren yönetmeliğe göre, milletlerarası özel öğretim kurumları dışında kalan, Türk programı uygulayan yabancı okulların kullandıkları ders kitapları, haritalar ve diğer eğitim öğretim materyalleri için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan onay almaları gerekecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir