İzmir’de kuraklığa dayanıklı yem bitkileri üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başka­nı Tunç Soyer’in “Başka Bir Ta­rım Mümkün” vizyonuyla kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) tarafından uygulanan ata­lık yem bitkilerini araştırma projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile gelecekte atalık yem bitkilerinin çok su tüketen ithal yemlerin yerini al­ması hedefleniyor.

“Başka Bir Tarım Mümkün” viz­yonu ile İzmir Büyükşehir Belediye­si tarafından kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM), hay­vancılık ve tarım sektörlerinde do­ğayla uyumu sağlayan projeler üret­meye devam ediyor. Artan yem fiyat­ları ve kuraklıkla mücadele etmek için İZTAM tarafından uygulanan atalık yem bitkilerini araştırma pro­jesiyle önemli sonuçlar elde edildi.

Pilot üreticilere veriliyor

İZTAM’ın kurduğu deneme üre­tim alanlarında sulama istemeyen, yağışlarla büyüyen karakılçık, gam­bilya, mürdümük ve arpalarla yer­li yem rasyonu elde etmek için ça­lışmalar başlatıldı. Hasadı yapılan ürünlerin besin değerleri analiz edi­lirken bir yandan da verim ve verim unsurları üzerine araştırmalar sür­dürülüyor. Laboratuvar analizle­rinde atalık yem bitkileri gambilya, mürdümük ve arpa ile oluşturulan mevcut yem karışımının, protein ve karbonhidrat değerleri açısından zengin ve besleyici olduğu tespit edildi. Atalık yem bitkilerinin ve­rim potansiyeli ve besin değerleri ise araştırılmaya devam ediyor. Hasadı yapılan yem bitkilerinden oluşturu­lan karışım pilot üreticilere verile­rek ürünün verimi değerlendiriliyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir